Klub Integracji „Free Team”

Klub Integracji “Free Team” zrzesza osoby niepełnosprawne posiadające nabyte umiejętności, zdolności, pasje, które mogą zwiększyć ich szansę na zatrudnienie.
Klub umożliwia osobom niepełnosprawnym aktywne pokazanie swoich zdolności i umiejętności a także daje możliwość integracji, wspólnej pracy, zwiększenia grona znajomych, podzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi oraz zdobycia dodatkowych umiejętności poprzez kontakt z innymi i współdziałanie.
Oczywiście w ramach działalności w Klubie osoby niepełnosprawne mają szansę zdobyć dodatkowe środki finansowe oraz poprzez współpracę i aktywność dążyć do sukcesu.

Korzystanie z usług zaproponowanych przez Klub odbywa się na podstawie:
– formularza zgłoszeniowego folder zgłoszeniowy;
– aktualnego CV;
– orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności wydanego przez właściwą instytucję;
– oświadczenia o gotowości do podjęcia zatrudnienia.

W ramach Klubu działają wyspecjalizowane sekcje, łączące odoby o zbieżnych zainteresowaniach i umiejętnościach (rodzaje tych sekcji zależą od osób, które się do nas zgłoszą).

 1. Sekcje służą pomocą w kwestiach przydzielania zleconych przez Klub zadań a także integrują osoby niepełnosprawne o sprecyzowanych zainteresowaniach.
 2. Sekcje tworzone są na podstawie umiejętności posiadanych przez Freelancerów i powstają w przypadku zaistnienia grupy osób o zbieżnych umiejętnościach i zainteresowaniach.
 3. Freelancerzy przydzielani są do poszczególnych sekcji na podstawie posiadanych umiejętności i wiedzy.
 4. W chwili rozpoczęcia działalności Klubu zawiązane zostały sekcje:
  – grafiki komputerowej
  – tworzenia i zarządzania stronami internetowymi
  – programistyczna
  – administracji siecią i sprzętem komputerowym
  – aktualizacji danych
  – teleinformatyczna
  – rachunkowości
 5. W ramach poszczególnych sekcji zawiązane zostaną podsekcje podkreślające szczegółowe wyspecjalizowanie Freelancerów.
 6. Spośród Freelancerów zrzeszonych w sekcji będzie wybierany Lider, którego zadaniem jest koordynowanie pracy sekcji. Liderzy odpowiadają przed Kierownikiem.
 7. Działalność w sekcji opiera się na pracy zespołowej Freelancerów.

POBIERZ:
Regulamin Klubu „FREE TEAM”

folder zgłoszeniowy   –  adres mailowy : klubfreeteam@gmail.com