O Fundacji

Fundacja „Niepełnosprawni Pracują” została powołana 13 listopada 2012 roku przez Pana Henryka Sakowskiego aktem notarialnym nr 4711/2012 i zarejestrowana 14 grudnia 2012 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS.

KRS : 0000444177

KONTO BANKOWE : BGŻ BNP PARIBAS

89 2030 0045 1110 0000 0403 8650

ZESPÓŁ FUNDACJI „NIEPEŁNOSPRAWNI PRACUJĄ”

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu : Bogumiła Łuczak (516 – 453 – 363)

Wiceprezes Zarządu : Joanna Stankiewicz

Członek Zarządu: Małgorzata Klatkowska Cłapińska

Nasza bezcenna Wolontariuszka : Lidia Kwietniewska