Formy pomocy

 • Działalność Klubu Integracji “Free Team” zrzeszającego osoby niepełnosprawne, posiadające określone umiejętności i dużą motywację do działania oraz podjęcia pracy.
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Klubie, zapewniająca im możliwość podjęcia pracy zleconej, którą będą mogły wykonywać zespołowo w domu.
 • Pomoc materialna, w ramach posiadanych możliwości, osobom niepełnosprawnym, które wykonują pracę zleconą przez Fundację, udostępnia im niezbędnych narzędzi pracy.
 • Organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca),
 • Umożliwienie osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w Klubie korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Fundacji w celu swojej aktywizacji zawodowej i społecznej.
 • Pomoc i wsparcie merytoryczne dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Klubie.
 • Pośrednictwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pomoc merytoryczna w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • Organizacja konkursów talentów, eventów dla osób niepełnosprawnych, które mają na celu motywację oraz promowanie osób niepełnosprawnych aktywnych i szczególnie uzdolnionych.
 • Organizacja szkoleń i kursów komercyjnych dla osób niepełnosprawnych, prowadzonych na zlecenie potencjalnego pracodawcy.
 • Działania promujące zatrudnienie i aktywizację osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z organizacjami działającymi w sektorze osób niepełnosprawnych.
 • Czynności pomagające w zebraniu funduszy na leczenie, sprzęt itp w konkretnych przypadkach osób niepełnosprawnych (założenie konta indywidualnego, pomoc merytoryczna).